SCIENCE DRAMA CLUSTERS

         Science Drama ക്ലസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറായി . ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും പങ്കെടുക്കേണ്ട ടീമുകളുടെ ടീം മാനേജർമാർ അനുവദിച്ച സമയത്തിന്  1 മണിക്കൂർ മുമ്പ്   വേദിയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യേണ്ടതാണ് . വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് click here.. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.