INSPIRE EXHIBITION 2015 DISTRICT LEVEL RESULT KANNUR1 , ANURANJ E R 1212 6 MAVILAYI UPS
2 , ANUSREE.K 1213 260 7 KUTHUPARAMBA UPS
3 , ADHITHYA KV 1204 269 7 GGSUPS KAKKARA
4, DEVA NANDAN S 1225 248 7 ELAYVOOR UPS
5 , DEVANG M 1226 247 6 KALLUR NEW UPS
6 , DEEPU KRISHNAN NV 1223 250 6 PORARA UPS
7, Abhinav Krishnan C 1202 271 9 KOOTHUPARAMBA HS
8, SREENAND.P.P 1266 207 7 VALIYANNUR NORTHINSPIRE EXHIBITION 2015 DISTRICT LEVEL RESULT KASARAGOD


1 DEVANANDA. S PAVITHRAN 1018 132 7 GHS MADIKAI  II

2 NITHINKRISHNAN KV 1035 115 10 GHS KAKKAT 

3 MANASA K 1029 121 8 KVSMHS KURUDAPADAVU

4 NANDANA A 1032 118 6 ASBS KUNTIKKNA 

5 RUSSEL RAVINDRAN 1040 110 9 GHSS CHAYOTH